Členství

Členství je rozděleno do následujících kategorií:

 • Člen hypnoterapeut (oprávněn používat za jménem titul Ht.,)
  • Členský příspěvek 200 Kč měsíčně
  • Praktik poskytující hypnoterapii pro veřejnost, který splnil normy pro registraci. Kritériem je 450 hodin studia a klinických hodin pod dohledem
 • Certifikovaný hypnoterapeut (oprávněn používat za jménem titul C.Ht.)
  •  Členský příspěvek 250 Kč měsíčně
  • Praktik poskytující hypnoterapii pro veřejnost, který splnil normy pro členství v registru a má další kvalifikaci a/nebo zkušenosti a podstoupil ústní a písemnou zkoušku Spolku.
 • Certifikovaný Instruktor Hypnoterapie (oprávněn používat za jménem titul CI)
  • Členský příspěvek 340 Kč měsíčně
  • Kritériem je 5 let hypnoterapeutické praxe pro veřejnost. Je třeba předložit seznam kurzů v rámci pokračujícího vzdělávání, celkový počet hodin supervize  a podstoupil ústní, i písemnou zkoušku Spolku.
 • NLP praktici – 150 Kč měsíčněJe zapotřebí minimálně 130 hodin studia. Školení musí být rozloženo po dobu nejméně 18 dní. Doporučená supervize: minimálně 15 hodin individuální nebo skupinové supervize během studia a / nebo po ukončení.
 • Studenti hypnoterapie – 100 Kč měsíčně
  • Kritériem pro studentské členství je prokázat zapsání na jakýkoli výcvikový kurz hypnoterapie, který je kompatibilní s etickým kodexem Spolku. V případě akumulace klinických hodin pod dohledem, které jsou v rámci výcviku, musí souhlasit, že budou vázáni etickým kodexem Spolku.
 • Člen, který sympatizuje s hypnoterapií – 100 Kč měsíčně

 Všichni členové-hypnoterapeuti musí souhlasit s dodržováním etického kodexu a podmínek stanov Spolku. Zároveň musí souhlasit,  že ročně absolvují nejméně 30 hodin dalšího profesního vzdělávání a 6 hodin supervize.

Formulář registrace člena je k dispozici ke stažení kliknutím na následující ikonu PŘIHLÁŠKA